Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Przyjęcie oferty sprzedaży udziałów Apator Rector sp. z o. o.

Nr 10/2014
Data i godzina: 2014/02/18, 00:00
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

Zarząd Apator SA informuje, że w wyniku realizacji umowy inwestycyjnej zawartej w 2010 roku, w dniu 18 lutego 2014 roku przyjęta została oferta nabycia 30% udziałów Apator Rector sp. z o.o. Zawarcie umowy nabycia powyższych udziałów nastąpi do dnia 7 lipca 2014 r. i stanowić będzie inwestycję długoterminową, która zostanie sfinansowana ze środków własnych Apator SA. W wyniku realizacji umowy, Apator SA nabędzie łącznie 300 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł za 1 udział. Łączna cena nabycia wyniesie 17,9 mln zł. Po przeniesieniu własności akcji Apator SA będzie posiadał 100% kapitału i 100% głosów w spółce Apator Rector sp. z o.o.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.