Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Przyspieszenie płatności za udziały spółki George Wilson Industries Ltd.

Nr 36/2017
Data i godzina: 2017/10/11, 20:26
Kategoria: Pozostałe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015, Zarząd Apator SA ("Emitent") wskazuje, że w dniu 27.02.2015 r. spółka Apator Metrix S.A. zwiększyła zaangażowanie w spółce George Wilson Industries Ltd. ("GWi") z siedzibą w Wielkiej Brytanii do 100% poprzez nabycie 4 mln udziałów od National Industry Group Ltd. ("NIG"). 
Cena nabycia wynosiła 5,4 mln GBP, a jej płatność została rozłożona na 6 rocznych rat po 0,9 mln GBP i zabezpieczona gwarancją udzieloną przez Apator S.A. w wysokości 4,5 mln GBP. Jednocześnie spółka GWi posiadała pożyczkę od BI Group PLC (spółka zależna od NIG) w wysokości 1,7 mln GBP rozłożoną na 4 roczne raty, której płatność została zabezpieczona gwarancją Apator Metrix S.A.

Wyżej wskazane płatności były regulowane zgodnie z harmonogramem, w wyniku czego do spłaty pozostało 2,7 mln GBP za udziały i 1,5 mln GBP pożyczki.

Emitent informuje o podjęciu decyzji przez Apator Metrix S.A. o wcześniejszym uregulowaniu pozostałej należności za udziały, pomniejszonej w wyniku dyskonta do kwoty 2,4 mln GBP, w dniu 11.10.2017 r. w kwocie 1,5 mln GBP sfinansowanej kredytem inwestycyjnym oraz w dniu 28.02.2018 r. w wysokości 0,9 mln GBP. Spowoduje to wygaśnięcie gwarancji na kwotę 4,5 mln GBP udzielonej przez Apator S.A. na rzecz NIG.

Ponadto Emitent informuje, że GWi dokona przyspieszonej płatności 1,5 mln GBP pożyczki, pomniejszonej w wyniku dyskonta do 1,4 mln GBP, w terminie do 30.11.2017 r. Źródłem finansowania będzie kredyt w rachunku bieżącym, a zabezpieczeniem kredytu gwarancja Apator Metrix S.A.

Podstawa prawna: art 17 ust 1 MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.