Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Realizacja programu skupu akcji własnych

Nr 28/2018
Data i godzina: 2018/05/30, 14:57
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA informuje, iż działając na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych („Program”), podjął w dniu 30 maja 2018 roku Uchwałę nr 46/2018 w sprawie realizacji Programu.

Realizacja Programu skupu akcji będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także z zasadami ustalonymi w Uchwale nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Skup akcji realizowany będzie za pośrednictwem Erste Securities Polska SA z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe warunki realizacji skupu akcji własnych zawarte są w Programie uchwalonym przez WZA, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR. - informacje poufne

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.