Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Realizacja programu skupu akcji własnych

Nr 34/2019
Data i godzina: 2019/06/24, 12:42
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA informuje, iż działając na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych („Program”), podjął w dniu 24 czerwca 2019 roku Uchwałę nr 28/2019 w sprawie realizacji Programu.

Realizacja Programu skupu akcji będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także z zasadami ustalonymi w Uchwale nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Skup akcji realizowany będzie za pośrednictwem Erste Securities Polska SA z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe warunki realizacji skupu akcji własnych zawarte są w Programie uchwalonym przez WZA, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.