Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rejestracja zmian Statutu Apator SA

Nr 31/2013
Data i godzina: 2013/07/04, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 3 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy KRS w Toruniu dokonał rejestracji zmian Statutu spółki Apator SA oraz tekstu jednolitego tego Statutu.

Zmiany zostały dokonane na mocy uchwał nr 17/VI/2013 i 18/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 24 czerwca 2013 r.

Wykaz zmian w Statucie Spółki jak również tekst jednolity Statutu (uchwała nr 19/VI/2013 ZWZ Apator SA) zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 27/2013 w dniu 25 czerwca 2013 r.Podstawa prawna: § 38 ust. 1. pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.