Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rejestracja zmian Statutu Apator SA

Nr 35/2014
Data i godzina: 2014/07/24, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 24 lipca 2014 r. Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego VII Wydziału Gospodarczego KRS w Toruniu z dnia 14 lipca 2014 r., na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu spółki Apator S.A.

Zmiany zostały dokonane na mocy uchwał nr 21/VI/2014 i 22/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator S.A. z dnia 16 czerwca 2014 r.

Wykaz zmian w Statucie Spółki jak również tekst jednolity zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 28/2014 w dniu 17 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1. pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.