Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rejestracja zmian w Statucie Apator SA

Nr 35/2018
Data i godzina: 2018/06/20, 16:47
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 r. doręczono spółce Postanowienie Sądu Rejonowego, VII Wydziału Gospodarczego KRS w Toruniu z dnia 8 czerwca 2018 r. (sygn. akt: TO.VII NS-REJ.KRS/005628/18/836), dotyczące rejestracji zmian w Statucie Apator SA. Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 19/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 r.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 20/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA w dniu 28 maja 2018 roku oraz wykaz dokonanych zmian.

Podstawa prawna: 

§ 5 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.