Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rekomendacja dotycząca wpłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019

Nr 28/2020
Data i godzina: 2020/05/14, 14:43
Kategoria: Dywidenda

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. Zarząd Apator SA informuje, że obecna rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 wynosi 1,10 zł brutto na jedną akcję.

Na poczet dywidendy z zysku za 2019 r. wypłacona została w dniu 12 grudnia 2019 r. zaliczka w wysokości 0,45 zł brutto na akcję.

Zarząd rekomenduje wypłatę pozostałej części dywidendy w kwocie 0,65 zł brutto na akcję w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Nowa rekomendacja podyktowana jest zwiększoną ostrożnością w podejściu Zarządu do oceny przyszłej sytuacji gospodarczej, szczególnie uwzględniając potencjalny wpływ pandemii, nie w pełni możliwy do oszacowania na bieżącym etapie.

Jednocześnie Zarząd podkreśla, że chce kontynuować politykę redystrybucji, a sytuacja Spółki i Grupy Apator umożliwia dzielenie się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną rekomendację, a ostateczną decyzję co do wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.