Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rekomendacja Zarządu Apator SA dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020

Nr 11/2021
Data i godzina: 2021/02/24, 12:12
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA, działając zgodnie z realizowaną od lat polityką dzielenia się zyskami z Akcjonariuszami, rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 1,20 zł brutto na jedną akcję.

Na poczet dywidendy z zysku za 2020 rok wypłacona została w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka w wysokości 0,45 zł brutto na akcję.  Zarząd proponuje wypłatę pozostałej części dywidendy w kwocie 0,75 zł brutto na akcję.

Zarząd wskazuje, że niniejsza rekomendacja może ulec zmianie, a ostateczna propozycja w zakresie wysokości dywidendy uzależniona będzie od sytuacji rynkowej, w szczególności wpływu pandemii na działalność Spółki i Grupy Apator.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.