Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rekomendacja Zarządu Apator SA dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021

Nr 35/2022
Data i godzina: 2022/05/31, 14:18
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 w wysokości 0,50 zł brutto na jedną akcję. Łączna wartość dywidendy wyniesie16,4 mln zł, co stanowi 89% zysku netto Apator SA z rok 2021 r.

Na poczet dywidendy z zysku za 2021 rok wypłacona została w dniu 24 stycznia 2022 roku zaliczka w wysokości 0,30 zł brutto na akcję.  Zarząd proponuje wypłatę pozostałej części dywidendy w kwocie 0,20 zł brutto na akcję w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie zaopiniowała przedstawioną rekomendację, a ostateczną decyzję co do wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA, które planowane jest na dzień 28 czerwca 2022 r.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.