Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rekomendacja Zarządu Apator SA dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022

Nr 8/2023
Data i godzina: 2023/05/31, 14:11
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022 w wysokości 0,30 zł brutto na jedną akcję. Łączna deklarowana wartość dywidendy wynosi 9,8 mln zł.

Zarząd proponuje ustalenie prawa do wypłaty dywidendy akcjonariuszom posiadającym akcje spółki Apator SA w dniu 1 sierpnia 2023 roku oraz wypłatę dywidendy w dniu 10 sierpnia 2023 r.

Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie zaopiniowała przedstawioną rekomendację, a ostateczną decyzję co do wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA, które planowane jest na dzień 28 czerwca 2023 r.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.