Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rekomendacja Zarządu Apator SA dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023

Nr 12/2024
Data i godzina: 2024/05/28, 14:55
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023 w wysokości 0,40 zł brutto na jedną akcję. Łączna deklarowana wartość dywidendy wynosi 13,1 mln zł.

Na poczet dywidendy z zysku za 2023 rok wypłacona została w dniu 21 grudnia 2023 roku zaliczka w wysokości 0,20 zł brutto na akcję. Zarząd proponuje ustalenie prawa do wypłaty pozostałej części dywidendy akcjonariuszom posiadającym akcje spółki Apator SA w dniu 4 lipca 2024 roku oraz wypłatę pozostałej części dywidendy w kwocie 0,20 zł brutto na akcję w dniu 11 lipca 2024 r.

Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie zaopiniowała przedstawioną rekomendację, a ostateczną decyzję co do wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA, które planowane jest na dzień 26 czerwca 2024 r.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.