Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Apator SA z pełnionej funkcji

Nr 15/2013
Data i godzina: 2013/05/17, 00:00
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 16 maja 2013 r. członek Rady Nadzorczej Apator SA, pan Ryszard Wojnowski będący jednocześnie członkiem Komitetu Audytu, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 24 czerwca 2013 roku, tj. z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia. Powody rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.