Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rozpoczęcie realizacji programu odkupu akcji własnych

Nr 47/2021
Data i godzina: 2021/11/24, 15:57
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator S.A. informuje, iż działając na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych („Program”), podjął w dniu 24 listopada 2021 roku uchwałę w sprawie rozpoczęcia realizacji Programu.

Skup akcji realizowany będzie za pośrednictwem Erste Securities Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Realizacja Programu skupu akcji będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także z zasadami ustalonymi w Uchwale nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którymi:

  • -w ramach realizowanego programu Apator S.A. nie może nabywać akcji po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub jeżeli jest wyższa - najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup,
  • Apator S.A. nie może nabywać na każdy dzień obrotowy więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w ciągu ostatnich 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia akcji,
  • maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu wynosi 333.333 akcji, co stanowi 1,02 % kapitału zakładowego Apator S.A.

Pozostałe warunki realizacji skupu akcji własnych zawarte są w Programie uchwalonym przez WZA, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

 

file icon docx
Program odkupu akcji własnych
(docx) 18.09KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.