Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA

Nr 22/2014
Data i godzina: 2014/05/06, 00:00
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator SA informuje, że z dniem 1 lipca 2014 roku w skład Zarządu powołany został Pan Piotr Nowak, który sprawować będzie funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Finansowych.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2014 roku Zarząd Apator SA działać będzie w następującym czteroosobowym składzie:

  • Andrzej Szostak - Prezes Zarządu,
  • Tomasz Habryka - Członek Zarządu,
  • Jerzy Kuś - Członek Zarządu,
  • Piotr Nowak - Członek Zarządu.

Kadencja Zarządu jest wspólna i upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2016 roku.

Pan Piotr Nowak jest członkiem Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Księgowych (ACCA), absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także absolwentem IESE Business School na Uniwersytecie Navarra w Barcelonie.

W latach 2006 - 2014 Pan Piotr Nowak pracował w spółce Netia SA, wiodącym alternatywnym operatorze telekomunikacyjnym w Polsce. Zajmował tam stanowisko Dyrektora ds. Finansowych i Zastępcy Członka Zarządu oraz sprawował funkcje operacyjne i doradcze w zakresie pozyskiwania finansowania, kontrolingu oraz M&A, m.in. w procesie przejęcia spółki Dialog S.A. W latach 2003 - 2006 pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Kontrolingu w PTC Sp. z o.o. (obecnie T-Mobile Polska). W latach 2000 - 2003 był Członkiem Zarządu - Dyrektorem ds. Finansowych w Lucent Technologies Poland. W latach 1994 - 2000 pracował w Ernst & Young Polska na stanowiskach kierowniczych i analitycznych.

Pan Piotr Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Nowak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.