Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA

Nr 30/2023
Data i godzina: 2023/12/19, 12:19
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 19 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Apator SA powołała Roberta Kowalskiego w skład Zarządu Apator SA na obecną wspólną 3-letnią kadencję, kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA w 2025 roku.

W związku z powyższym Zarząd Apator SA od 19 grudnia 2023 roku działa w następującym trzyosobowym składzie:

  • Maciej Wyczesany - Prezes Zarządu,
  • Łukasz Zaworski - Członek Zarządu,
  • Robert Kowalski - Członek Zarządu.

Robert Kowalski, sprawując funkcję Członka Zarządu Apator SA - Dyrektora ds. Strategii Grupy Apator, odpowiadać będzie za:

  • realizację strategii Grupy Apator, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu Woda i Ciepło,
  • integrację produktową segmentów Grupy Apator,
  • współprowadzenie spraw Zarządu Apator SA.

Robert Kowalski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego, specjalność Energetyka Cieplna Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania, specjalność Organizacja Systemów Produkcyjnych Politechniki Gdańskiej. Ukończył także Studia Podyplomowe „Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo z Auditingiem Energetycznym” na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Studia Podyplomowe „Energetyka Jądrowa” na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Posiada również uprawienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Robert Kowalski pracuje od ponad 25 lat w ciepłownictwie i energetyce, w szczególności w zarządzaniu organizacją, kreowaniu rozwoju rynku i produktu oraz prowadzeniu działań inwestycyjnych.

Robert Kowalski od kwietnia 2015 r. do czerwca  2023 r. zarządzał spółką EDF Toruń SA (później PGE Toruń SA) na stanowisku Prezesa Zarządu, gdzie między innymi odpowiadał za wdrożenie zmiany technologii wytwarzania ciepła z węglowej na gazową (budowa kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej zakończona w 2017 r.).

Robert Kowalski sprawował również funkcje:

  • Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE Gaz Toruń Sp. z o.o.,
  • Przewodniczącego Rady Nadzorczej TOREC Sp. z o.o.,
  • Członka Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Robert Kowalski  jest Prezesem Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu.

Robert Kowalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Robert Kowalski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.