Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA i aktualizacja informacji dotyczącej połączenia spółek z segmentu Energia Elektryczna

Nr 49/2020
Data i godzina: 2020/08/27, 17:22
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Apator SA podjęła uchwałę o powołaniu  w skład Zarządu  Apator  SA Pana Tomasza Łątki.

Pan Tomasz Łątka obejmie swoje obowiązki w dniu 1 września br. i  będzie odpowiedzialny za  zarządzanie i rozwój  obszaru obejmującego ofertę Grupy Apator w zakresie automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej.

W związku z powyższym  powołaniem od dnia 1 września 2020 roku Zarząd Apator SA działać będzie w następującym trzyosobowym składzie:

- Mirosław Klepacki - Prezes Zarządu,

- Arkadiusz Chmielewski - Członek Zarządu,

- Tomasz Łątka - Członek Zarządu.

Pan Tomasz Łątka jest absolwentem kierunku Budowa Maszyn Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ponadto uzyskał tytuł magistra Zarządzania Biznesem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ukończył studia podyplomowe Executive MBA  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Tomasz Łątka od 2003 r. związany jest z Apator SA, początkowo pracował na stanowisku konstruktora aparatury łączeniowej  w dziale R&D, następnie jako Manager Produktu a od 2010 r. pełni funkcje dyrektorskie. Obecnie jest Liderem Linii Aparatury Łączeniowej odpowiadając za jej rozwój i sprzedaż.  W 2017 r. dołączył również do Zarządu Apator Elkomtech SA, a od 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Apator Elkomtech SA, spółka zależna od Apator SA, zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem systemów zdalnego nadzoru i sterowania elementami sieci elektroenergetycznej. Ponadto od 2019 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej Apator Rector Sp. z o.o., spółki zależnej od Apator SA, która jest producentem produktów i usług informatycznych wspomagających i automatyzujących obsługę procesów biznesowych w szczególności dedykowanych dla przedsiębiorstw sieciowych takich jak energetyka.

Apator SA, Apator Elkomtech SA oraz Apator Rector Sp. z o.o.  działają w ramach segmentu Energia Elektryczna Grupy Apator.

Powołanie do Zarządu Apator SA osoby odpowiedzialnej za biznes automatyzacji pracy sieci jest odpowiedzią na wyzwania i szanse płynące z  postępującej transformacji sektora energetycznego, skierowanej na:

- dynamiczny rozwój „zielonej energetyki” (m.in. OZE i klastrów energetycznych),

- szersze otwarcie sektora na systemy i zaawansowane rozwiązania ICT.

Powyższe zmiany implikują intensyfikację działań w kierunku wypracowania jak najszerszej oferty dla energetyki i przemysłu, odpowiadającej na nowe wymagania rynkowe i perspektywiczne sektory gospodarki (np. rynek fotowoltaiki).

Zarząd Apator SA informuje jednocześnie, iż z uwagi na zmianę sytuacji makroekonomicznej, wywołaną trwającą pandemią, podjęta została decyzja,  że zaplanowane połączenie spółek Apator Elkomtech SA i Apator Rector Sp. z o.o. zostanie poddane ponownej analizie w trakcie aktualizacji strategii biznesowej. W związku z tym na początek 2021 r. nie nastąpi połączenie, o zamiarze którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 64/2019.  Jednak cały czas prowadzona jest optymalizacja procesów w Grupie oraz pogłębiania jest synergia, szczególnie  w segmencie Energii Elektrycznej, stąd również decyzja o powołaniu nowego Członka Zarządu odpowiadającego za Zarządzanie Biznesem Automatyzacji Pracy Sieci w tym segmencie.

Pan Tomasz Łątka  nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tomasz Łątka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.