Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Skorzystanie przez PGE z prawa opcji dostaw liczników energii elektrycznej Apator SA o wartości 39,8 mln zł

Nr 39/2016
Data i godzina: 2016/11/02, 16:13
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że PGE Dystrybucja SA ("PGE") skorzystała z prawa opcji na dostawy jednofazowych i trójfazowych liczników energii elektrycznych w 2017 r. o łącznej wartości 39,8 mln zł.

W związku z powyższym na podstawie zawartych umów z dnia 1 lutego 2016 r. i skorzystania przez wszystkie oddziały PGE z zawartego w nich prawa opcji, łączna wartość dostaw w latach 2016-2017 wyniesie 71,5 mln zł.

O zawarciu umów z PGE i możliwości skorzystania z prawa opcji Apator SA informował w raporcie bieżącym nr 9/2016 w dniu 1 lutego 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 pkt. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.