Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Spełnienie się warunków zawieszających dotyczących znaczącej umowy zawartej z WorldIT Systems Sp. z o.o.

Nr 41/2014
Data i godzina: 2014/09/19, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 30 maja 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 40/2014 z dnia 18 września 2014 r. Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje o spełnieniu się dwóch warunków zawieszających, które zostały określone w umowie o zaprojektowanie i dostarczenie liczników energii elektrycznej w technologii OSGP zgodnych z wymaganiami projektu UZZ/107/PO/2013 - "Smart City Wrocław" z dnia 30 maja 2014 r. ("Umowa") zawartej pomiędzy Emitentem a WorldIT Systems sp. z o.o. Emitent informuje, że w dniu 19 września 2014 r.:

  • Tauron Dystrybucja SA zawarł umowę z Konsorcjum LG CNS Co. Ltd, WorldIT Systems sp. z o.o., Eltel Networks A/S oraz Eltel Networks Olsztyn SA,
  • Tauron Dystrybucja SA zakwalifikował spółkę Apator SA jako podwykonawcę.

Tym samym spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające wskazane w Umowie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.