Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Spełnienie się warunku zawieszającego dotyczącego znaczącej umowy

Nr 14/2015
Data i godzina: 2015/04/02, 00:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2015 i 12/2015 z dnia 25 marca 2015 r., Zarząd Apator SA informuje, że został spełniony jedyny warunek zawieszający umowę nabycia spółki Miitors ApS. z siedzibą w Danii, dotyczący realizacji warrantów subskrypcyjnych. W związku z powyższym spółka Apator Powogaz SA dokonała płatności za 100% udziałów i z dniem 1 kwietnia 2015 r. stała się właścicielem spółki Miitors ApS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.