Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Spłata kredytu długoterminowego przez Apator SA

Nr 35/2012
Data i godzina: 2012/06/29, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 r. spółka Apator SA spłaciła na rzecz Banku Handlowego w Warszawie SA ostatnią ratę płatności z tytułu zaciągniętego w dniu 17 kwietnia 2008 r. kredytu długoterminowego na zakup akcji spółki Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu. Ostatnia rata kredytu wynosiła 11 mln zł, a wartość całego kredytu: 45 mln zł.

Apator SA informował o powyższej umowie w raporcie bieżącym nr 14/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. oraz w raportach okresowych.

Jednocześnie Apator SA informuje, że hipoteka ustanowiona na zabezpieczenie spłaty ostatniej raty kredytu w wysokości 13,8 mln zł na nieruchomości spółki Apator SA znajdującej się w Ostaszewie, pozostaje jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym spółki Apator SA.

Poręcznie cywilno-prawne spółek zależnych Apator SA: Apator Mining sp. z o. o. w Katowicach, Apator Metrix SA w Tczewie i Pafal SA w Świdnicy wygaśnie w miesiącu lipcu 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.