Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Sprzedaż akcji w spółce AO Teplovodomer z siedzibą w Rosji

Nr 28/2022
Data i godzina: 2022/05/20, 14:39
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

W wyniku działań zbrojnych Rosji przeciwko Ukrainie, Grupa Apator podjęła decyzję o wstrzymaniu sprzedaży swoich produktów do Rosji i prowadziła negocjacje zmierzające do sprzedaży wszystkich akcji, które posiada w rosyjskim podmiocie AO Teplovodomer.

W związku z powyższym Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 20 maja 2022 r. spółka zależna Apator Powogaz SA dokonała zbycia całego pakietu akcji (tj.18.018 szt.) spółki AO Teplovodomer z siedzibą w Rosji (stanowiących 50% kapitału zakładowego) za cenę 5 mln RUB, tj. ok. 75 tys. EUR (wg kursu Bank of Russia z 19.05.2022), a to jest ok. 348 tys. zł.  

Na dzień 30 kwietnia 2022 r. wartość księgowa w sprawozdaniu finansowym Apator Powogaz SA sprzedanych akcji wynosiła 314 tys. zł, natomiast wycena w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Apator wynosi 717 tys. zł.  

Jednocześnie Emitent informuje, że spółka Apator Powogaz SA posiada należności w AO Teplovodomer z tytułu zobowiązań handlowych, których stan na dzień zbycia akcji wynosi 3,2 mln zł oraz należność z tytułu dywidendy w wysokości 1 mln zł. Grupa Apator posiada zapewnienie o sukcesywnej spłacie w/w należności.  

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.