Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Strategia Grupy Apator na lata 2019-2023

Nr 61/2018
Data i godzina: 2018/10/17, 09:55
Kategoria: Pozostałe

Zarząd APATOR SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię Grupy Apator na lata 2019-2023.

Główne cele Strategii

Grupa Apator zakłada istotny wzrost skali działania w perspektywie 5 lat w oparciu o rozwój dotychczasowych biznesów oraz rozbudowę portfolio produktowego w kierunku zaawansowanych technologicznie rozwiązań do zarządzania mediami energetycznymi, w tym rozwiązań klasy smart oraz systemów do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji.

Grupa będzie kontynuować działalność w oparciu o 3 segmenty biznesowe* tj. energia elektryczna (wcześniejsza nazwa segmentu: smart grid), woda i ciepło oraz gaz, ze stopniowo wyodrębnianym wspólnym obszarem systemów i rozwiązań dla wszystkich rodzajów mediów.

Cele finansowe:

wzrost EBITDA do ok. 220 mln zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 9%), w tym segment:

  • energia elektryczna 100 mln zł,
  • woda i ciepło 90 mln zł,
  • gaz 30 mln zł,

przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,4 mld zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 10%), w tym segment:

  • energia elektryczna 620 mln zł,
  • woda i ciepło 460 mln zł,
  • gaz 320 mln zł.

Powyższe cele będą realizowane w oparciu o:

utrzymanie silnej pozycji na rynku krajowym,

wzrost udziałów na rynkach strategicznych (Niemcy, Europa Środkowo-Wschodnia),

wykorzystanie szans sprzedażowych na pozostałych rynkach europejskich.

Grupa Apator zakłada istotny wzrost wartości sprzedaży na rynki zagraniczne i utrzymanie wysokiego udziału eksportu w sprzedaży ogółem (ponad 50%).

Skumulowane nakłady inwestycyjne w okresie 5 lat zostały założone na poziomie około 380 mln zł. Przewiduje się finansowanie inwestycji z wypracowanych środków, środków uwolnionych z niewykorzystywanego majątku oraz kredytów. Jednocześnie Grupa Apator podtrzymuje realizację dotychczasowej polityki dywidendy.

Strategia Grupy Apator przewiduje również wzrost efektywności poprzez:

dalszą, szeroką automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych,

rozbudowę centrum kompetencyjnego w zakresie produkcji elektroniki w Ostaszewie,

optymalizację Grupy (uproszczenie struktury kapitałowej np. fuzje, dalszy rozwój funkcji wspólnych),

ograniczanie poziomu kosztów poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i kompetencji grupowych (m.in. koordynacja działań w obszarach: zakupy, zapasy, logistyka).

Strategia zakłada nowe podejście do innowacyjności m.in. poprzez utworzenie centrów kompetencyjnych w zakresie badań i rozwoju w Grupie, wzmocnienie zespołów R&D oraz Product Managerów, a także wydzielenie dodatkowego funduszu  na rozwój nowatorskich pomysłów.

Zatwierdzona strategia zostanie zoperacjonalizowana do końca IV kwartału br. i będzie podlegać corocznym przeglądom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Wskazane wartości są celem Zarządu i nie stanowią prognozy wyników finansowych.

*Nazwy segmentów biznesowych odpowiadają mediom energetycznym i grupom klientów, wokół których budowana jest oferta grupy Apator tj.:

  • segment energia elektryczna –  produkty i rozwiązania dla sektora dystrybucji energii elektrycznej (Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych) oraz przedsiębiorstw elektromontażowych, elektroinstalatorów, integratorów, hurtowni elektrycznych i innych klientów sektora ee
  • segment woda i ciepło – produkty i rozwiązania dla sektora wodno-kanalizacyjnego, przedsiębiorstw dystrybucji ciepła, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz branży budowlanej
  • segment gaz – produkty i rozwiązania dla spółek dystrybucji gazu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.