Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Sytuacja spółki GWi (Wielka Brytania)

Nr 11/2024
Data i godzina: 2024/04/05, 16:20
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w wyniku niekorzystnego rozwoju sytuacji na brytyjskim rynku gazu w spółce GWi Ltd. („GWi”) nastąpiło istotne pogorszenie perspektyw jej działalności i kondycji finansowej.

Po przeanalizowaniu tej sytuacji, w świetle prawa brytyjskiego, Rada Dyrektorów spółki GWi zamierza złożyć wniosek o wszczęcie likwidacji w postępowaniu zarządczym.

W związku z powyższym Zarząd Apator SA informuje, że w wyniku braku kontynuacji działalności spółki GWi utworzy w sprawozdaniu skonsolidowanym za 2023 rok stosowne odpisy w szacunkowej kwocie 2 mln GBP (ok. 10 mln zł). Wpływ sytuacji GWi na Grupę Apator oraz szacowana wysokość odpisów jest przedmiotem analizy biegłego rewidenta.

Zarząd Apator SA wskazuje, że potencjalne koszty związane z likwidacją spółki GWi są trudne do oszacowania  na dzień publikacji niniejszego raportu, natomiast zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego przez GWi wynoszące 4 mln GBP, w ramach wspólnego limitu kredytowego z umowy wielocelowej z bankiem PKO BP SA, pozostają w Grupie Apator i nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie Grupy Apator. Kredyt będzie spłacany zgodnie z umową przez Grupę Apator.

Zarząd Apator SA informuje, że podał informacje dotyczące sytuacji GWi wg aktualnego stanu wiedzy, co oznacza, że nie można wykluczyć pojawienia się innych ryzyk.

Spółka GWi  posiada siedzibę w Coventry w Wielkiej Brytanii i jest spółką zależną w 100% od spółki  Apator Metrix SA.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.