Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2019

Nr 11/2020
Data i godzina: 2020/01/21, 17:16
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Mając na uwadze opublikowaną prognozę wyników finansowych Grupy Apator na 2019 rok, Zarząd Apator SA, po analizie wstępnych i wybranych szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za 2019 rok informuje, że:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtują się na poziomie 877 mln zł, 
  • skonsolidowany zysk netto ukształtuje się na poziomie 56 mln zł.

Wpływ na wyniki 4 kwartału 2019 r. oraz na obniżenie szacowanego skonsolidowanego zysku netto w stosunku do opublikowanej prognozy (RB 56/2019 z dnia 6 listopada 2019) ma rozliczenie projektów w Segmencie Woda i Ciepło oraz podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o zawiązaniu rezerwy w wysokości 5 mln zł netto. Rezerwa dotyczy pokrycia ewentualnych kosztów usunięcia wady w dostarczonych w latach 2014 – 2017 licznikach energii elektrycznej, w ramach zgłoszonych reklamacji. 

Zarząd Apator SA jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki skonsolidowanych wyników finansowych:

  • są wynikami wstępnymi, które nie podlegały badaniu biegłego rewidenta,
  • zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania,
  • powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 lutego 2020 r. Natomiast skonsolidowany raport roczny za 2019 r. podlegający badaniu przez biegłego rewidenta zostanie opublikowany w dniu 24 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.