Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Nr 2/2017
Data i godzina: 2017/01/19, 15:30
Kategoria: Pozostałe

Zarząd spółki Apator SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za IV kwartał 2016 roku - 28 lutego 2017 roku (wtorek),
- za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku (poniedziałek),
- za III kwartał 2017 roku - 27 listopada 2017 roku (poniedziałek).

2. Raporty półroczne za I półrocze 2017 roku:
- jednostkowy raport półroczny – 15 września 2017 roku (piątek),
- skonsolidowany raport półroczny – 15 września 2017 roku (piątek).

3. Raporty roczne za 2016 rok:
- jednostkowy raport roczny - 28 kwietnia 2017 roku (piątek),
- skonsolidowany raport roczny - 28 kwietnia 2017 roku (piątek).

Na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za drugi kwartał 2017 roku nie będzie publikowany.

Zgodnie z §83 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A.

Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.