Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Nr 6/2020
Data i godzina: 2020/01/15, 10:11
Kategoria: Pozostałe

Zarząd spółki Apator S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2019 roku - 28 lutego 2020 roku (piątek),

- za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 roku (piątek),

- za III kwartał 2020 roku - 16 listopada 2020 roku (poniedziałek).

Raporty półroczne za I półrocze 2020 roku:

- jednostkowy raport półroczny – 28 sierpnia 2020 roku (piątek),

- skonsolidowany raport półroczny – 28 sierpnia 2020 roku (piątek).

Raporty roczne za 2019 rok:

- jednostkowy raport roczny - 24 kwietnia 2020 roku (piątek),

- skonsolidowany raport roczny - 24 kwietnia 2020 roku (piątek).

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Apator S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2020 roku.

Zgodnie z  §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A.

Podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.