Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Nr 6/2021
Data i godzina: 2021/01/27, 12:53
Kategoria: Pozostałe

Zarząd spółki Apator S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
1) Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za IV kwartał 2020 roku - 26 lutego 2021 roku (piątek),
- za I kwartał 2021 roku - 17 maja 2021 roku (poniedziałek),
- za III kwartał 2021 roku - 17 listopada 2021 roku (środa).

2) Raporty półroczne za I półrocze 2021 roku:
- jednostkowy raport półroczny – 31 sierpnia 2021 roku (wtorek),
- skonsolidowany raport półroczny – 31 sierpnia 2021 roku (wtorek).

3) Raporty roczne za 2020 rok:
- jednostkowy raport roczny - 28 kwietnia 2021 roku (środa),
- skonsolidowany raport roczny - 28 kwietnia 2021 roku (środa).

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Apator S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2021 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

Podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.