Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Nr 2/2022
Data i godzina: 2022/01/05, 14:12
Kategoria: Pozostałe

Zarząd spółki Apator S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
1) Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za IV kwartał 2021 roku - 28 lutego 2022 roku (poniedziałek),
  • za I kwartał 2022 roku - 19 maja 2022 roku (czwartek),
  • za III kwartał 2022 roku - 17 listopada 2022 roku (czwartek).

2) Raporty półroczne za I półrocze 2022 roku:

  • jednostkowy raport półroczny – 31 sierpnia 2022 roku (środa),
  • skonsolidowany raport półroczny – 31 sierpnia 2022 roku (środa).

3) Raporty roczne za 2021 rok:

  • jednostkowy raport roczny - 28 kwietnia 2022 roku (czwartek),
  • skonsolidowany raport roczny - 28 kwietnia 2022 roku (czwartek).

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Apator S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2022 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

Podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.