Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

Nr 1/2024
Data i godzina: 2024/01/03, 10:37
Kategoria: Pozostałe

Zarząd spółki Apator SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

1) Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za IV kwartał 2023 roku - 29 lutego 2024 roku,
  • za I kwartał 2024 roku - 16 maja 2024 roku,
  • za III kwartał 2024 roku - 14 listopada 2024 roku.

2) Raporty półroczne za I półrocze 2024 roku:

  • jednostkowy raport półroczny – 30 sierpnia 2024 roku,
  • skonsolidowany raport półroczny – 30 sierpnia 2024 roku.

3) Raporty roczne za 2023 rok:

  • - jednostkowy raport roczny - 26 kwietnia 2024 roku,
  • - skonsolidowany raport roczny - 26 kwietnia 2024 roku.

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Apator S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2024 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

Podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.