Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Ubezpieczenie spółek grupy Apator

Nr 34/2015
Data i godzina: 2015/07/03, 00:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA informuje, że od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. obowiązuje kolejny kompleksowy program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej spółek grupy Apator, obejmujący:

1. Umowy zawarte z grupą ubezpieczycieli PZU SA/STU Ergo Hestia SA w zakresie ubezpieczenia:

  • odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i wprowadzeniem do obrotu produktu,
  • mienia od wszystkich ryzyk,
  • utraty zysku na bazie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
  • maszyn od uszkodzeń,
  • maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,
  • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  • mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Łączna wartość składek - 521 tys. zł, łączna suma ubezpieczenia - 697 mln zł.

2. Umowy zawarte z PZU S.A. w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia w podróży.

Łączna wartość składek - 77 tys. zł, łączna suma ubezpieczenia - 2,9 mln zł.

3. Umowy zawarte z AIG Europe Limited Sp. z o.o. w ramach polisy podstawowej oraz ACE European Group Ltd. Sp. z o. o., HCC International Insurance Company PLC i TUiR Allianz Polska SA w ramach polisy nadwyżkowej, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek.

Łączna wartość składek - 110 tys. zł, łączna suma ubezpieczenia - 100 mln zł.

Umowy te nie zawierają specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Ponadto umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania wyżej wymienionych umów za znaczącą umowę stanowi wartość sumy ubezpieczeń, która przekracza 10% kapitałów własnych spółki Apator SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.