Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA

Nr 28/2012
Data i godzina: 2012/06/19, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 18 czerwca 2012 roku. Stanowią one oddzielne załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Apator SA informuje, że:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
  • Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu,
  • uchwały nr 23/VI/2012 i nr 24/VI/2012 nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.