Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA

Nr 39/2020
Data i godzina: 2020/07/03, 18:34
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 2 lipca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu w zakresie następujących uchwał (nr 3/VII/2020, 4/VII/2020, 5/VII/2020, 6/VII/2020, 7/VII/2020, 8/VII/2020, 9/VII/2020, 10/VII/2020, 11/VII/2020, 12/VII/2020, 13/VII/2020, 16a/VII/2020, 16b/VII/2020, 16c/VII/2020, 16d/VII/2020, 16e/VII/2020, 16f/VII/2020, 16g/VII/2020, 16h/VII/2020, 31/VII/2020). Dodatkowo zgłoszone zostały trzy sprzeciwy do protokołu w trybie art. 429 k.s.h.

Zarząd informuje, że uchwały 21/VII/2020, 22/VII/2020, 23/VII/200 nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6),7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.