Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apator SA z dnia 26 czerwca 2024 roku

Nr 22/2024
Data i godzina: 2024/06/26, 14:40
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 26 czerwca 2024 roku.

Zarząd informuje, że uchwała dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 została podjęta w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza. Uchwała w powyższej sprawie w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd została poddana pod głosowanie, ale nie została podjęta.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do uchwał będących przedmiotem głosowania ZWZ.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
Uchwały podjęte przez WZA Apator SA 26.06.204
(pdf) 590.42KB
file icon pdf
Uchwała niepodjęta przez WZA Apator SA 26.06.2024
(pdf) 129.64KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.