Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apator SA z dnia 28 czerwca 2022 roku

Nr 42/2022
Data i godzina: 2022/06/28, 19:38
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 28 czerwca 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do uchwał będących przedmiotem głosowania ZWZA, natomiast zgłoszono 3 sprzeciwy do protokołu w trybie art. 429 k.s.h.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
Uchwały podjęte przez ZWZA Apator SA
(pdf) 728.88KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.