Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apator SA z dnia 28 czerwca 2023 roku

Nr 13/2023
Data i godzina: 2023/06/28, 14:34
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 28 czerwca 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do uchwał będących przedmiotem głosowania ZWZ.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
Uchwały podjęte przez ZWZ Apator SA
(pdf) 555.9KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.