Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 roku

Nr 25/2021
Data i godzina: 2021/09/26, 19:26
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu w zakresie następujących uchwał (nr 3/VI/2021, nr 4/VI/2021, nr 5/VI/2021, nr 6/VI/2021, nr 8/VI/2021, nr 10/VI/2021, nr 11/VI/2021, nr 12/VI/2021, nr 13/VI/2021, nr 14/VI/2021, nr 16/VI/2021).

Dodatkowo zgłoszone zostały cztery sprzeciwy do protokołu w trybie art. 429 k.s.h.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
2021-25-rb-uchwaly-podjete-zalacznik1
(pdf) 350.6KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.