Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Udzielenie gwarancji przez Apator SA z tytułu realizacji kontraktu przez Apator Control Sp. z o. o.

Nr 11/2013
Data i godzina: 2013/04/25, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 25 kwietnia 2013 r. spółka Apator SA udzieliła gwarancji należytego wykonania przez spółkę zależną Apator Control sp. z o. o. kontraktu na rzecz ArcelorMittal Poland SA. Gwarancja dotyczy kontraktu "Elektryczna modernizacja dla projektu długa szyna". Maksymalna kwota gwarancji wynosi 24,8 mln zł i obejmuje całą wartość kontraktu. Udzielenie gwarancji przez Apator SA jest warunkiem podpisania kontraktu Apator Control sp. z o. o. z. ArcelorMittal Poland SA.

Gwarancja została udzielona na okres od 25 kwietnia 2013 r. do 22 marca 2014 r. Z tytułu udzielenia gwarancji spółka Apator Control sp. z o. o. zobowiązana jest zapłacić spółce Apator SA prowizję od kwoty gwarancji w wysokości 1,3% w stosunku rocznym za każdy rozpoczęty miesiąc gwarancji.

Spółka Apator SA informowała o wygranym przez Apator Control sp. z o. o. przetargu na realizację ww. projektu w raporcie bieżącym nr 10/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

Spółka Apator SA posiada w spółce zależnej Apator Control sp. z o. o. 100% udziałów.Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1. pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.