Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Udzielenie przez Apator Metrix SA gwarancji należytego wykonania prac GWi na rzecz NG

Nr 48/2014
Data i godzina: 2014/11/27, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że spółka George Wilson Industries Ltd ("GWi") z siedzibą w Coventry, współkontrolowana w 50% przez Apator Metrix SA, realizuje prace na rzecz National Grid Gas Plc ("NG") z siedzibą w Londynie. Przedmiotem współpracy jest naprawa, remonty i dostawy gazomierzy oraz regulatorów gazu. Łączna, szacunkowa wartość dostaw wynosi 7,7 mln GBP, tj. 40,7 mln zł i określona została w 5 umowach zawartych przez GWi w II półroczu 2014 roku. Warunkiem realizacji umów, wymaganym przez NG, jest gwarancja należytego wykonania prac przez GWi.

W związku z powyższym Zarząd Apator SA informuje, że spółka Apator Metrix SA udzieliła gwarancji do maksymalnej kwoty 6,7 mln GBP, tj. 35,4 mln zł, na okres 3 lat od zawarcia umów o współpracy pomiędzy NG i GWi, z opcją przedłużenia na kolejne 4 lata.
NG może dochodzić roszczeń od Apator Metrix SA jedynie w przypadku braku możliwości ich wyegzekwowania bezpośrednio od GWi.
Umowa gwarancji nie zawiera postanowień w odniesieniu do Apator Metrix SA w zakresie warunków finansowych przysługujących z tytułu udzielenia gwarancji.

Spółka Apator SA posiada w spółce zależnej Apator Metrix SA 100% kapitału, natomiast Apator Metrix SA posiada w spółce GWi 50% udziałów.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1. pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.