Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji

Nr 45/2015
Data i godzina: 2015/11/05, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA („Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 1 czerwca 2015 r.

„Spółka zależna od Emitenta – Apator Metrix SA prowadzi zaawansowane negocjacje z firmą Flonidan A/S, mające na celu zawarcie umowy na dostawy liczników gazu na rynek holenderski. Sprzedaż realizowana będzie w wyniku przetargu ogłoszonego przez Liander NV, w ramach którego Flonidan A/S został wybrany jako jeden z dostawców. Przetarg obejmuje dostawy gazomierzy w okresie 5 lat począwszy od 2016 roku.”

Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku powyższych negocjacji strony postanowiły zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie dostawa w/w liczników. Jeśli umowa z Flonidan A/S zostanie podpisana, na jej podstawie Apator Metrix ma dostarczać gazomierze w okresie 5 lat o łącznej szacowanej wartości 28 mln EUR. Obecnie strony ustalają szczegółowe zapisy umowy.

W związku z zaawansowanym etapem negocjacji nie ma uzasadnienia do dalszego opóźniania niniejszej informacji poufnej. O zawarciu w/w umowy Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Zawiadomienie o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego zostało pierwotnie przekazane do Kancelarii DIA-S raportami: nr 5/2015 P z dnia 1 czerwca 2015 r., którym opóźniono informację do dnia 31 sierpnia 2015 roku, nr 8/2015 P z dnia 31 sierpnia 2015 r., którym opóźniono informację do dnia 14 października 2015 r. i nr 9/2015 P z dnia 14 października 2015 r., którym opóźniono informację do dnia 15 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna:

art. 57 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) 

Poniżej treść raportów przekazanych do Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczących opóźnionej informacji poufnej:

Raport 5/2015 P

Zarząd Apator SA ("Emitent") działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze. zm.) ("Ustawa"), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476 ze zm.), informuje o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej prowadzonych przez Emitenta negocjacji.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej, jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej obecnie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji.

W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również zapewnione zostało zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania.       

Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu zakończenia negocjacji.

Podstawa prawna:

art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze. zm.) ("Ustawa"), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476 ze zm.)”

Raport 8/2015 P

„Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że postanowił przedłużyć termin opóźnienia publikacji informacji poufnej z dnia 31 sierpnia 2015 r. do dnia 14 października 2015 r., o której informował raportem nr 5/2015 P w dniu 1 czerwca 2015 r.

Na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia, przedmiotowe negocjacje nie zostały zakończone, a przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach, mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta.

Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku.

Treść informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 14 października 2015 r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu zakończenia negocjacji.

Podstawa prawna:

art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze. zm.) ("Ustawa"), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476 ze zm.)”

Raport 9/2015 P

„Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że postanowił przedłużyć termin opóźnienia publikacji informacji poufnej z dnia 14 października 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r., o której informował raportem nr 8/2015 P w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia, przedmiotowe negocjacje nie zostały zakończone, a przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach, mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta.

Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku.

Treść informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu zakończenia negocjacji.

Podstawa prawna:

art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze. zm.) ("Ustawa"), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476 ze zm.)”

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.