Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Nr 24/2016
Data i godzina: 2016/06/22, 20:41
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA („Emitent”) przekazuje raport bieżący zawierający informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 10 maja 2016 r.:

„Emitent informuje, że otrzymał pismo powiadamiające o zamiarze ogłoszenia przez Inwestora wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Apator S.A.”

Odtajnienie powyższego raportu następuje w związku z uzyskaniem w dniu 22 czerwca 2016 r. od Inwestora informacji o odstąpieniu od zamiaru ogłoszenia wezwania, z uwagi na fakt, iż zaproponowana cena nie została zaakceptowana przez Akcjonariuszy Spółki reprezentujących istotny mniejszościowy pakiet w łącznej ilości praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. W konsekwencji skutkowało to również zakończeniem negocjacji Inwestora ze Spółką.

Zawiadomienie o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego zostało pierwotnie przekazane do Kancelarii DIA-S raportem nr 1/2016 P z dnia 10 maja 2016 r., którym opóźniono informację do dnia 31 lipca 2016 roku.

Podstawa prawna:
art. 57 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Poniżej treść raportu nr 1/2016 P przekazanego do Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącego opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Apator SA ("Emitent") działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze. zm.) ("Ustawa"), informuje o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476 ze zm.), tj. w odniesieniu do informacji dotyczących prowadzonych przez Emitenta negocjacji lub okoliczności związanych z prowadzonymi negocjacjami.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej obecnie do publicznej wiadomości mogłoby wpłynąć na przebieg negocjacji i tym samym naruszyć słuszny interes Emitenta lub mogłoby w nieuzasadniony sposób wpływać na ocenę sytuacji i decyzje obecnych lub potencjalnych Akcjonariuszy Emitenta.

W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również zapewnione zostało zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania.

Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 31 lipca 2016 r.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.