Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji

Nr 36/2015
Data i godzina: 2015/07/28, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 57 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) („Ustawa”) przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione raportem nr 7/2015 P, przekazanym dnia 14 lipca 2015 r. do Komisji Nadzoru Finansowego, do dnia 31 października 2015 r., na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy w związku z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. Nr 67, poz. 476).

Emitent podpisał w dniu 14 lipca 2015 roku list intencyjny z jednym z wiodących europejskich funduszy private equity dotyczący wspólnego nabycia 100% akcji spółki prowadzącej działalność w obszarze opomiarowania wody („Transakcja”).

Emitent informuje, że Transakcja nie doszła do skutku z przyczyn niezależnych od Emitenta i funduszu.
W związku z prowadzonym procesem Emitent poniósł koszty w wysokości ok. 500 tysięcy złotych, które zostaną wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu za rok 2015.

Poniżej treść raportu nr 7/2015 P przekazanego dnia 14 lipca 2015 r. do Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącego opóźnionej informacji poufnej:

„Zawiadomienie o opóźnieniu publikacji informacji poufnej:
Zarząd Apator SA („Emitent”) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze. zm.) („Ustawa”), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476 ze zm.), informuje o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej okoliczności związanych z prowadzonymi przez Emitenta negocjacjami.
Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej, jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej obecnie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji.
W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również zapewnione zostało zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania.    
Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 31 października 2015 r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu zakończenia negocjacji.”

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.