Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji

Nr 39/2015
Data i godzina: 2015/09/02, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA („Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 1 czerwca 2015 r.

„Spółka pośrednio zależna od Emitenta – George Wilson Industries („GWi”) prowadzi zaawansowane negocjacje mające na celu zawarcie umowy na dostawy liczników gazu na rynek holenderski. Sprzedaż realizowana będzie w wyniku przetargu ogłoszonego przez Liander NV, w ramach którego Landis+Gyr AG został wybrany jako jeden z dostawców. Przetarg obejmuje dostawy gazomierzy w okresie 5 lat począwszy od 2016 roku.”

 Zarząd Emitenta informuje, że negocjacje zakończyły się powodzeniem i strony zawarły umowę o współpracy, w ramach której GWi będzie dostarczać inteligentne gazomierze przemysłowe do Langis+Gyr AG.

 O zawarciu umowy Emitent informuje w raporcie bieżącym nr 40/2015.

 Podstawa prawna:

art. 57 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.