Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji w sprawie skorzystania z opcji nabycia 50% udziałów w George Wilson Industries Ltd.

Nr 9/2015
Data i godzina: 2015/02/27, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA ("Emitent") działając na podstawie art. 57 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ("Ustawa") przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione najpóźniej do dnia 28 lutego 2015 r. na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy w związku z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, (Dz.U. Nr 67, poz. 476):

  • Spółka Apator Metrix SA (spółka zależna od Apator SA) prowadzi negocjacje mające na celu wcześniejsze skorzystanie z opcji nabycia 50% udziałów spółki George Wilson Industries Ltd (GWi) z siedzibą w Wielkiej Brytanii za cenę 5,4 mln GBP.

Skorzystanie z opcji nabycia 50% udziałów, zwiększy posiadane przez Apator Metrix SA udziały w spółce GWI do 100%.

  • Spółka GWi działa w branży pomiarowej na rynku brytyjskim i zajmuje się produkcją oraz sprzedażą gazomierzy domowych, a także przemysłowych oraz smart meteringiem w zakresie pomiaru gazu.
  • Emitent informuje, że wyżej wskazane negocjacje zostały zakończone pomyślnie, a o ich rezultacie poinformuje w osobnym raporcie bieżącym nr 10/2015.

Poniżej treść raportu nr 1/2015 P przekazanego dnia 13 stycznia 2015 r. do Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącego opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd Apator SA ("Emitent") działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze. zm.) ("Ustawa"), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476 ze zm.), informuje o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej prowadzonych przez Emitenta negocjacji.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej, jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej obecnie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji.

W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również zapewnione zostało zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania.           

Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 28 lutego 2015 r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu zakończenia negocjacji.”

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.