Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Ustanowienie w dniu 22 listopada 2018 roku przez Apator Metrix SA zabezpieczeń na rzecz Banku Handlowego SA

Nr 69/2018
Data i godzina: 2018/11/22, 11:35
Kategoria: Pozostałe

W dniu 11 października 2017 roku spółka zależna – Apator Metrix SA („Spółka”) podjęła decyzję w zakresie przyspieszenia płatności na rzecz National Industry Group Ltd. ("NIG") z siedzibą w Guernsey z tytułu nabycia pozostałych 50% udziałów w spółce George Wilson Industries Ltd. („GWI”)z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie spółka GWI postanowiła dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki w kwocie 1,5 mln GBP udzielonej przez BI Group PLC (spółka zależna od NIG).  

Informacja o podjęciu ww. decyzji została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2017.

Źródłem finansowania spłaty pożyczki przez GWI był kredyt zaciągnięty przez tę spółkę, a zabezpieczeniem kredytu gwarancja udzielona przez Apator Metrix SA.

W celu ustanowienia gwarancji, o której mowa powyżej, Spółka zawarła w dniu 11 października 2017 roku z Bankiem Handlowym SA („Bank”) umowę ramową o linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych („Umowa”) do kwoty 4 mln GBP.

Zgodnie z Umową, Spółka nie miała obowiązku ustanawiania zabezpieczeń na rzecz Banku, z zastrzeżeniem, iż obowiązek taki powstanie po upływie 12 miesięcy obowiązywania Umowy.

W związku z upływem okresu, o którym mowa powyżej, Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 22 listopada 2018 roku Spółka podpisała oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 k.p.c. na rzecz Banku Handlowego SA („Bank”) do maksymalnej kwoty 4,8 mln GBP (tj. 23,2 mln zł według średniego kursu NBP z dnia 21 listopada 2018 roku).

Jednocześnie Emitent informuje, że niezależnie od oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa powyżej, Spółka ustanowiła zabezpieczenie na rzecz Banku w postaci weksla in blanco, wraz z porozumieniem do weksla in blanco, zabezpieczonego zastawem rejestrowym do najwyższej sumy zabezpieczenia – 18,2 mln zł ustanowionym na zapasach Spółki.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.