Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Uzyskanie przez Apator SA prawa do rozszerzenia działalności na terenie PSSE

Nr 31/2014
Data i godzina: 2014/06/23, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje że w dniu 23 czerwca 2014 r. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ("PSSE") wydała zezwolenie nr 136/PSSE, zgodnie z którym spółka Apator SA uzyskała prawo do rozszerzenia działalności na terenie PSSE. Uzyskane przez Apator SA zezwolenie zawiera następujące warunki:

1. Poniesienie na terenie PSSE - w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. - wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 20 mln zł - w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r.; nr 232, poz. 1548 z późn. zm.).

2. Zatrudnienie przez Apator SA przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie PSSE po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. i utrzymanie zwiększonego zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2020 r.

3. Zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zezwolenie określa:

1. Maksymalną wysokość kosztów inwestycji kwalifikujących się do pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w strefie, która nie może przekroczyć 30 mln zł.

2. Maksymalną wysokość kosztów pracy kwalifikujących się do pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w strefie, która nie może przekroczyć dwuletnich kosztów pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w wymiarze co najwyżej 22,5 etatów.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.