Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Weryfikacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2011 r.

Nr 11/2012
Data i godzina: 2012/02/22, 00:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA weryfikuje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2011 rok, zakładającą:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem: 480 mln zł
  • skonsolidowany zysk netto: 51 mln zł - 55 mln zł

w następujący sposób:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem: 538 mln zł
  • skonsolidowany zysk netto: 51,5 mln zł

Podstawa prawna raportu: paragraf 31 ustęp 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.