Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wezwanie do zapłaty kary umownej

Nr 38/2017
Data i godzina: 2017/10/24, 18:06
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że Konsorcjum z udziałem Apator Rector sp. z o.o., którego liderem jest Comarch SA, otrzymało od Tauron Dystrybucja SA wezwanie do solidarnej zapłaty kary umownej w związku ze zwłoką w realizacji umowy na wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Umowa realizowana jest przez czterech konsorcjantów i została zawarta w dniu 15 czerwca 2012 r.

Na kwotę kary umownej wskazanej w wezwaniu składają się:

a. Kara umowna w kwocie 22 149 507,94 zł naliczona za zwłokę w wykonaniu paszportyzacji,

b. Kara umowna w kwocie 2 469 063,87 zł naliczona za zwłokę w wykonaniu Etapu 2 Umowy,

c. Kara umowna w kwocie 5 627 499,80 zł naliczona za zwłokę w wykonaniu Etapu 3 Umowy.

Emitent uważa, że wezwanie do zapłaty kary umownej jest niezasadne, gdyż nie znajduje podstaw w stanie faktycznym tj.:

- kara za zwłokę w wykonaniu paszportyzacji nie ma podstawy kontraktowej do jej naliczenia,

- kary za zwłokę w wykonaniu Etapów 2 i 3 nie uwzględniają okoliczności mających wpływ na terminowość realizacji tych Etapów przez Apator Rector sp. z o.o., a leżących po stronie Tauron Dystrybucja SA.

Emitent informuje, że prowadzone są działania mające na celu ugodowe rozwiązanie zaistniałej sytuacji i ustalenie poziomu kary adekwatnej do stopnia zawinienia Apator Rector sp. z o.o. Jednocześnie Emitent informuje, że na koniec 2016 r. w spółce Apator Rector sp. z.o.o. zawiązana została rezerwa, która zdaniem Emitenta adekwatnie odzwierciedla zasadny poziom kary.

O wynikach prowadzonych działań Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.