Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wstępne wyniki finansowe grupy Apator za I półrocze 2018 roku

Nr 47/2018
Data i godzina: 2018/07/25, 17:12
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że w związku z zakończeniem wstępnego etapu agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wyników finansowych grupy Apator za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Wstępne wyniki finansowe grupy Apator za I półrocze 2018 r. (obejmujące działalność kontynuowaną i zaniechaną) kształtują się następująco:

- przychody ze sprzedaży: 396,1 mln zł (za I H 2017 r.: 460,7 mln zł),

- zysk netto: 36,7 mln zł (za I H 2017 r.: 29,4 mln zł).

Emitent zdecydował o publikacji niniejszego raportu z uwagi na istotne (+25%) odchylenie skonsolidowanego wyniku netto za I półrocze 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

Zarząd Emitenta zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku prac audytorskich. Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r. zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.