Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór biegłego rewidenta

Nr 11/2011
Data i godzina: 2011/03/02, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 1 marca 2011 r. dokonała wyboru firmy KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2011 r. (jednostkowych i skonsolidowanych). Firma KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 3546.

W przeszłości Apator SA nie korzystał z usług firmy KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k w zakresie badania sprawozdań finansowych, natomiast korzystał z usług doradztwa podatkowego firmy należącej do sieci KPMG, tj. spółki KPMG Tax M. Michna sp. k.

Rada Nadzorcza Apator SA dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z § 20 Statutu Spółki Apator SA tj. w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku.

Podstawa prawna raportu: paragraf 5 ustęp 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.131.1080)

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.